Welkom!

Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël. Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

Dringende uitnodiging voor allen die het lot van Israël, Jeruzalem, Nederland en de volken aangaan!
Zaterdag 17 september 2016

Plaats: het gebouw van de “Evangeliegemeente Oase” Kerkweg 88 in Doornspijk (Gld.)
Leiding: ds. Jan den Admirant en ds. Wim ten Voorde

14.30- 16.00 uur: bidstond voor het herstel van héél Israël
16.30-17.30uur: De verkondiging van het Evangelie aan Jood en Griek, èn de volken, m.n. de Arabische volken!
17.30-18.30uur: Maaltijd. Ieder neemt eigen lunchpakket mee. Voor soep, koffie en thee wordt gezorgd. 

Opgave voor de conferentie is niet nodig maar voor de bereidster(s) van de soep zou het fijn zijn als zij enig idee hebben van het aantal mensen dat verwacht kan worden. Dus een mailtje of belletje is gewenst: j.den.admirant@ziggo.nl / 06-40872316 (tevens voor info. Israëldag)

19.00-21.00u. Avond met afwisselend proclamatie, aanbidding, getuigenis, en twee toespraken:
‘Het Huis van Jakob, het huis van Juda en het huis van Efraim’ en: 'Jeugd staat op voor Jezus, de Koning van Israël'


Marten Su in juli in Nederland!
Deze maand, juli 2016 tot begin augustus is br. Marthen Su ( Evangelist en leider van de Sion Kids Movement in Papua-Indonesië) in Nederland. Op vele plaatsen zal hij het Woord delen. Velen kennen hem reeds van de zendingsavonden waarin zr. Ine Knoop verslag uitbrengt van haar reizen. Zij werkt al tientallen jaren in Papua, maar de laatste tien jaar, sinds het ontstaan van de Sion Kids Movement, trekt zij op met Marthen Su. Zoals velen weten, mocht ik in januari/februari 2016 deelgenoot zijn van dit heerlijke werk. In de laatste Nieuwsbrief van Uitgeverij Jeruzalem of Rome heb ik daar uitvoerig verslag van gedaan. Nog steeds denk ik met vreugde aan die tijd terug. Het heeft mij erg gestimuleerd om mij voor ons eigen land en volk meer te geven.

Het is onvoorstelbaar, hoe in korte tijd de ene kampong (dorp) na de andere gaat staan voor Jezus, de komende Koning van Israël. Een ware opwekking, die krachtig om zich heen grijpt. Als vriendinnen van de bruid bereiden zij zich voor om het grote feest van het aanstaande koninkrijk van de Messias mee te maken. Mogen ook uit ons land en de landen er omheen honderdduizenden zich voorbereiden op de grote tocht naar Sion! Nodig anderen uit en verwacht alles alleen van de Geest van God Die alles voor het Feest in gereedheid brengt! Wij hopen velen te begroeten!

Hierbij alvast twee data en plaatsen waarop Marthen Su hoopt te spreken. Zodra er een totaaloverzicht van alle spreekbeurten is, komt deze op de website.

Vrijdagavond 15 juli spreekt Marthen in het gebouw van de Living Water Fellowship o.l.v. pastor Wim en Anneke Breedveld.
Koffie en inloop vooraf vanaf 19.30 uur.
De dienst begint om 20.00 uur.
Locatie: het gebouw van de gemeente Living Water Fellowship,
W.A. Scholtenstraat 3-H, 9403 AJ Assen


Zondagavond 17 juli spreekt Marthen in de dienst van de Gemeente Gods te Aadorp.
De gemeente komt samen in een ruimte van de Hervormde Gemeente in Aadorp,
adres:
Albardastraat 14 , 7611 BD Aadorp
Aanvang: 19.00 uur. 

Open avond rond het thema ‘De doop, Israël en het koninkrijk dat komt’
Spreker: ds. J. den Admirant, Hoogeveen
Datum: woensdag 22 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: zaal van Hoveniersbedrijf Van Triest B.V.
Tongerenseweg 116 8162 PP Epe
Toegang: vrij
Er is een boekentafel van Uitgeverij Jeruzalem of Rome.
Info: 06-40872316 / www.jeruzalemofrome.nl

Israelstudies Doornspijk voortgezet
Op de woensdagavonden 25 mei en 15 juni worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet en weer verzorgd door ds. J. den Admirant uit Hoogeveen.
Hoofdthema: De zegen Gods voor Israël en Nederland via Zijn Woord

1e studie: ”Israël: hobby of broer.”
2e studie: ”De glorie van God komt er aan.” 
3e studie. ”Israël Nederland een het verbond.”

Bekijk hier de volledige uitnodiging met alle informatie


Israëlbidstond Doornspijk 1e halfjaar 2016

Elke derde zaterdag van de maand, van 14.30 – 16.00 uur, in het gebouw van de Evangelische gemeente ‘De Oase’, Oude kerkweg 88 te Doornspijk. 
Na een tijd van aanbidding houdt ds. Wim te Voorde een korte Bijbelstudie waarbij het licht valt op het hele volk Israël vanuit Gods Woord. Daarna bidden wij op basis van het Woord en enkele gebedspunten. Hartelijk welkom!

Lees hier over de thema's van de verschillende avonden

Komende data zijn in 2016 zijn:
21 mei – 19 juni

Bijbels Hebreeuws te  Rijssen en Schoonloo
RIJSSEN

De volgende data Bijbels Hebreeuws wil ik aan jullie doorgeven.  N.B. voorlopig op donderdagavonden!
19 mei - 16 juni slotavond, open avond uitleg en viering  Sjavoeoth (Pinksteren)

Tijd: van 19.30-21.30 uur. 
Plaats: de gewone cursusavonden Bijbels Hebreeuws zijn aan het Fluitenkruid 15, Rijssen.
De open avond: de boven vet aan gegeven open avond (16 juni) worden gehouden in het gebouw Jeruël, Holterstraatweg 125 te Rijssen.


SCHOONLOO: 
De cursus Bijbels Hebreeuws in Schoonloo wordt gehouden op woensdagmorgen, en wel op de volgende data:
11 mei - 25 mei - 8 juni

Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Westdorperweg 2A te Schoonloo, ten huize van Ger en Aly Haandrikman
De data zijn alle onder het voorbehoud van Jakobus’, dat wil zeggen: zo de Heere wil en wij leven.

Bekijk hier een document met meer informatie over het karakter van de cursus.