Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël.
Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

Uitnodiging voor de bijeenkomsten tgv. het 10-jarig bestaan van de Uitgeverij
Jeruzalem of Rome op dinsdagavond, 28 nov., in het gebouw van de Chr. Gem., W.A. Scholtenstraat 3H te Assen en
op woensdagavond, 29 nov. in het gebouw van de Evang. Gem., Kerkweg 88 in Doornspijk.
toespraak ds. Jan den Admirant:

‘Gaat uit van haar, Mijn volk!’

Voor beide avonden geldt:
Aanvang: 20.00 uur
Toegang vrij
Boekentafel/collecte

Belangstelling in Bijbels Hebreeuws?
Op dond. 16 en 30 november 2017 hopen wij twee avonden Bijbels Hebreeuws te houden. Op deze avonden zal gepolst worden, hoe verder. In het eerste deel, van 19.30-20.30 uur hoop ik de cursus Bijbels Hebreeuws van mijn kant af te ronden. Vanaf 20.30 uur zijn beide avonden open voor alle belangstellenden. Ik hoop dan in het kader van vijfhonderd jaar Reformatie een en ander over de Waldenzen, toen en nu, te vertellen. Ieder die geïnteresseerd is in de Waldenzen wat hun geschiedenis betreft, maar niet minder met het oog op hun geestelijk herstel uit het verval, wordt uitgenodigd te komen. De dingen die wij zullen delen zijn van levensbelang, zowel voor Israël, Nederland als voor de Waldenzen (en Europa!).

Beide avonden zijn dus, zeker wat deel 2 betreft (vanaf 20.30 uur), open avonden!! Geef het gerust door!
Het adres is: Julianaschool, Roerdomp 24 in Rijssen.

Ontwerp door CVM producties