Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël.
Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

Open avond in Jeruël, op 19 oktober, Rijssen

"En wat ná het Feest van ‘De vreugde van de WET’?"

Rijssen/Hoogeveen  -   Op donderdagavond a.s. 19 oktober is er een Open Avond die uiteraard voor elke belangstellende toegankelijk is. Het Loofhuttenfeest is net voorbij, waarbij de Joden als staart hebben toegevoegd het feest van ‘de vreugde der Wet’ (Simchat Thora). Omdat we bepaald niet in een gat vallen, maar ‘de vreugde van het Woord’ een blijvende zaak kan zijn, hoopt ds. Jan den Admirant over dit thema te spreken. De spreker, die dit jaar driemaal het gebied van de Waldenzen bezocht (de valleien van Piemont in de Italiaanse Alpen) zal daar zeker een en ander over doorgeven. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in het gebouw Jeruël, Holterstraatweg 125 in Rijssen. De toegang is vrij. Er is een boekentafel van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Hartelijk welkom!

Op zaterdag 16 september is een Israelsamenkomst in Doornspijk. Lees hier de informatie.


Zomerbijbelschool Tal Jaldoeth (Dauw van de jeugd)
Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus houdt Bijbelleraar en prediker Jan den Admirant een zomerbijbelschool Tal jaldoeth ('dauw van de jeugd'). Lees hier alle informatie.

Summer Bible School ‘Tal Jaldoeth’( ‘dew of the youth’)
On Tuesday 15 and Wednesday 16 August, Bible teacher and preacher Jan den Admirant from The Netherlands invites you to his Bible School. Read all information here.
The two Hebrew words, Tal Jaldoeth, are from Psalms 110 verse 3. These two words are full of life and imply an expectation of a gracious awakening.  People of every age are welcome. Should young people share these days of teaching, worship, prayer and proclamation, we should be very glad!

Zomerbijbelschool over de Bruiloft van de Messias!
Op 18 en 19 juli zal er een tweedaagse Bijbelschool zijn rondom: 'De Messias en de bruiloft van het Messiaanse koninkrijk'.
Lees er alles over in dit document. Lees ook dit achtergrondartikel over 'Visie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.isie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.

NIEUWSBRIEF Uitgeverij Jeruzalem of Rome nr. 3, 2016/2017
Deze laatste Nieuwsbrief bevat een heel belangrijke boodschap. Hij is prachtig geïllustreerd door Deborah van Arragon. (zie: www.darragon.weebly.com)
Hieronder leest u wat de doelgroep is. In eerste instantie zal deze, mede gezien de doelgroep, vooral via persoonlijke contacten verspreid worden. Wanneer u of jij denkt dat deze Nieuwsbrief iets voor u of jou is, bestel hem dan via j.den.admirant@ziggo.nl of via marthadane@hotmail.com. Graag volledige naam en adres opgeven. Wij sturen u zo snel mogelijk gratis het gewenste aantal toe. 
N.B. Wij dragen er zorg voor dat elk exemplaar ( er zijn er 3.000 gedrukt) daar terecht komt waar hij gelezen en ter harte genomen wordt.

Pagina 1 van 2

Ontwerp door CVM producties