Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël.
Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

Israëlbidstonden 2018
Elke 3e zaterdag van de maand wordt er een Bidstond gehouden waarin voor het herstel van heel Israël wordt gebeden. Na een tijd van lofprijzing en aanbidding geeft ds. W.H.B. ten Voorde gewoonlijk ca. vijftien minuten onderwijs uit Gods Woord ten aanzien van het herstel van Israël en Juda. Daarna wordt op basis van Gods Woord voor concrete zaken die Israël en de volken, en in het bijzonder ons eigen land aangaan, gebeden. Tijd: van 14.30 tot 16.00 uur. Plaats: gebouw van de Evangelische gemeente ‘De Oase’, Oude Kerkweg 88, Doornspijk.

De data zijn:

Zaterdag 17 februari
Zaterdag 24 maart (4e zaterdag!) tijdens de Israëldag die van 14.30-21.00 gehouden wordt.
Zaterdag 21 april
Zaterdag 19 mei
Zaterdag 16 juni
Zaterdag 21 juli
Zaterdag 18 augustus
Zaterdag 15 september
Zaterdag 20 oktober
Zaterdag 17 november
Zaterdag 15 december

Nieuwsbrief 2018 nu te downloaden!
In deze nieuwsbrief o.a.:
- Bent u een aanhanger van het christendom of een volgeling van Jezus? Dat is een verschil van dag of nacht.
- De Waldenzen: ‘het Israël van de Alpen’.

U kunt hier de laatste nieuwsbrief bekijken. Wanneer iemand de volgende Nieuwsbrief wil ontvangen, kan hij via de mail zijn of haar volledige postadres doorgeven. Mailen naar: j.den.admirant@ziggo.nl of naar jeruzalemofrome@gmail.com U kunt meerdere  ex. aanvragen ter verspreiding.

Download our newsletter 2018!
- Are you an adherent of Christianity….or a follower of Jesus? Read about the very big and important different between these two things in Newsletter 2018 of Publisher Jerusalem or Rome.
- The Waldensians, ‘the Israel of the Alps’, read more about it in Newsletter 2018 of Publisher Jerusalem or Rome

Download the newsletter here. If you want to receive more copies of this Newsletter, please, send an email with your complete address (street, number, place, land) and we shall send you some copies of this Newsletter.

Nieuwe Israëllezingen in Doornspijk! Eerste studie op woensdag 24 januari
Na de vele Israëlstudies door ds. J. den Admirant en ds. W. ten Voorde verzorgd, zijn we verheugd dat mede door de belangstelling dit onderwijs voortgezet wordt.
Bekijk de complete uitnodiging met alle informatie hier.


Tien jaar Uitgeverij!

Op 28 november 2017 bestond de Uitgeverij Jeruzalem of Rome precies tien jaar. Door Gods genade mochten wij, niet alleen door prediking en Bijbelstudie, maar ook door publicatie van boeken en geschriften, het Goede Nieuws van het koninkrijk verspreiden. Alle eer aan de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus, de Messias! De toespraak die ter gelegenheid daarvan in Doornspijk werd gehouden op 29 november, had als thema: ‘Gaat uit van haar, Mijn volk’(Openbaring 18:4) Deze toespraak is, net als alle Israëllezingen van de afgelopen jaren, door Coen Buitenhuis op de dropbox gezet. U kunt deze avond dus grotendeels terugluisteren via de volgende link:

https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyBvvB6zh7ga-zmVd 
https://1drv.ms/u/s!Aq7yS_2SyNYLyCR23g9CVmhGquLU 

Er liggen tien pakketten klaar, met veel lectuur, ter waarde van ca. € 55,00. Het pakket kost slechts € 30,00 excl. 6,95 verzendkosten. Wilt u wat in voorraad hebben om uit te delen, als vriendengeschenk, cadeau of om anderen met de fundamentele, profetische boodschap van Gods Woord in aanraking te brengen? Bestel dan zo snel mogelijk één of meer pakketten. Na overmaking van 36,95 op IBANnr. NL05INGB0003817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome ontvangt u dit pakket zo spoedig mogelijk. Omdat de Bank de adresgegevens niet meer vermeld is het nodig om ons per email uw postadresgegevens door te geven: naam, straat, postcode en woonplaats! Anders kunnen wij het niet versturen!

Dus na bestelling door overmaking ook mailen naar: j.den.admirant@ziggo.nl of jeruzalemofrome@gmail.com onder vermelding: lectuurpakket.
Het pakket bevat de volgende lectuur: De Herder en de tempel/ Sabbatsgedachten/ Schoon schip in kerk en staat/Samen bidden voor heel Israël/ 3x Het Wilhelmus, Nederland en Israël/ DVD De Verlosser zal tot Sion komen en nog enkele fundamentele brochures. Ook de folder van het eerste boek dat de Uitgeverij drukte: ‘t Was anders, geschreven door dhr. A. Snijders. NB.: het postbusadres te Assen dat nog op deze folder staat is vervallen!

De DVD 'De Verlosser zal tot Sion komen' kunt u bekijken en beluisteren via You Tube. Hij staat er in drie delen op. Via de volgende link kunt u deze DVD bekijken:
deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=SBG0PYlomEI&feature=youtu.be
deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=TSO8-MMl9tM&feature=youtu.be
deel 3: https://www.youtube.com/watch?v=AgXvw-bbCjI&feature=youtu.be

Met dank aan:
Gert-Jan Korpershoek
secretaris Stichting Bijbelkring Jeruël Rijssen
www.jeruelrijssen.nl

Daarnaast is de DVD nog steeds voor € 5,00 (excl. porto) verkrijgbaar. Christian Verwoerd leidt de toespraak in en met pianospel. U kunt deze DVD (geschikt cadeautje!) bestellen via de website.

‘Aanhanger van het christendom…of volgeling van Jezus?’ Dat is het thema van de Nieuwsbrief 2018 die binnenkort (deze maand nog) beschikbaar is. En wel in een Nederlandse, Engelse en Italiaanse uitgave! Er wordt ook in vier punten een vergelijking gemaakt tussen de Waldenzen (‘Het Israël van de Alpen’) en het (Judese deel van) het volk Israël. Helpt u ons aan goede adressen om deze Nieuwsbrief bij de juiste mensen te bezorgen? Geef ze ons gerust door: postadres of emailadres.

Geloofd zij de God van Israël!
1 Kron. 4:10

Jan den Admirant

Ontwerp door CVM producties