Zomerbijbelschool Tal Jaldoeth (Dauw van de jeugd)
Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus houdt Bijbelleraar en prediker Jan den Admirant een zomerbijbelschool Tal jaldoeth ('dauw van de jeugd'). Lees hier alle informatie.

Summer Bible School ‘Tal Jaldoeth’( ‘dew of the youth’)
On Tuesday 15 and Wednesday 16 August, Bible teacher and preacher Jan den Admirant from The Netherlands invites you to his Bible School. Read all information here.
The two Hebrew words, Tal Jaldoeth, are from Psalms 110 verse 3. These two words are full of life and imply an expectation of a gracious awakening.  People of every age are welcome. Should young people share these days of teaching, worship, prayer and proclamation, we should be very glad!

Zomerbijbelschool over de Bruiloft van de Messias!
Op 18 en 19 juli zal er een tweedaagse Bijbelschool zijn rondom: 'De Messias en de bruiloft van het Messiaanse koninkrijk'.
Lees er alles over in dit document. Lees ook dit achtergrondartikel over 'Visie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.isie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.

NIEUWSBRIEF Uitgeverij Jeruzalem of Rome nr. 3, 2016/2017
Deze laatste Nieuwsbrief bevat een heel belangrijke boodschap. Hij is prachtig geïllustreerd door Deborah van Arragon. (zie: www.darragon.weebly.com)
Hieronder leest u wat de doelgroep is. In eerste instantie zal deze, mede gezien de doelgroep, vooral via persoonlijke contacten verspreid worden. Wanneer u of jij denkt dat deze Nieuwsbrief iets voor u of jou is, bestel hem dan via j.den.admirant@ziggo.nl of via marthadane@hotmail.com. Graag volledige naam en adres opgeven. Wij sturen u zo snel mogelijk gratis het gewenste aantal toe. 
N.B. Wij dragen er zorg voor dat elk exemplaar ( er zijn er 3.000 gedrukt) daar terecht komt waar hij gelezen en ter harte genomen wordt.

Doel van de boodschap van deze Nieuwsbrief
Deze 3e Nieuwsbrief van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome is geen Evangelisatieboodschap. Wij hopen zeker ook een boodschap gericht aan ons hele volk te publiceren. Deze boodschap is echter allereerst bestemd voor de ‘wijze maagden’, om hen aan te moedigen, zodat zij niet tot dwaasheid vervallen en tenslotte toch de boot missen richting het koninkrijk van de Messias! Tegelijk is het onze vurige wens dat de ‘dwaze maagden’ door deze boodschap op de valreep alsnog wijs worden en straks niet ontbreken in de Feeststoet naar Sion!
Jan den Admirant, mede namens onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane.

27-07-2017 Zomerbijbelschool Tal Jaldoeth (Dauw van de jeugd)
Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus houdt Bijbelleraar en prediker Jan den Admirant een zomerbijbelschool Tal jaldoeth ('dauw van de jeugd'). Lees hier alle informatie.

26-06-2017 Nieuwe DVD 'De Verlosser zal tot Sion komen' in juli beschikbaar!

De Verlosser zal tot Sion komen
Als het bericht wordt gehoord dat de Verlosser tot Sion komt, zal niet iedereen staan te juichen. Sion is het hart van Jeruzalem, waar God regeert. Daar stond ooit de troon van David. En dáárheen wordt deze troon weer teruggebracht. De grote ontknoping zal de ontmoeting zijn van Israël met zijn Messias, het Lam van God en de Leeuw van Juda. Als díe leeuw gaat brullen, wordt Zijn volk van de vier hoeken van de aarde thuisgebracht. Dat zit in de lucht, en vele volken, verbonden met een afvallige christenheid, doen hun uiterste best om dit te voorkomen.
In deze live-opname die in Doornspijk gehouden werd, staat de Messias, als het Lam èn als de grote Zoon van David, de toekomstige Koning van Israël, centraal. De 100-jarige herdenking van de bevrijding van Jeruzalem, op 9 december 1917, vormt de aanleiding van deze DVD. De andere aanzet gaf de 500-jarige herdenking van de reformatie in 2017. De opnamen van een bezoek aan het gebied van de Waldenzen in de valleien van de Italiaanse Alpen, vormen één geheel met de boodschap. Zij zetten kracht bij aan de grote verandering die van Godswege door de Reformatie werd ingeluid. Sterker: zij doen een appèl op het hart van de Waldenzen vandaag, en op Europa als geheel, en in het bijzonder op het klassieke land van het protestantisme, Nederland. Als het aan hem ligt, neemt het als natie voorgoed afscheid van de genade en ontferming die in het verleden zo klaar en krachtig tot hem kwam. Maar dát ‘feest’ gaat niet door. De God van Israël is er ook nog. Zoals het als een refrein klinkt in de boodschap: ‘God zoekt weer op wat voorbijgegaan is’ (Prediker 3:15b).

Duur: 51,5 minuten

Uitgeverij Jeruzalem of Rome
p/a Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen
Tel. 0528-220993 / 06-40872316
Bank: ING, Ibannr. NL05INGB0003817268
Email: jeruzalemofrome@gmail.com
Website: www.jeruzalemofrome.nl

26-06-2017 Israëllezingen in het najaar in Doornspijk!
Bekijk hier de uitnodiging en alle informatie.

15-06-2017 Zomerbijbelschool in Meppel over de Bruiloft van de Messias!
Op 18 en 19 juli zal er een tweedaagse Bijbelschool worden gehouden rondom: 'De Messias en de bruiloft van het Messiaanse koninkrijk'.
Lees er alles over in dit document. Lees ook dit achtergrondartikel over 'Visie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.isie op jeugd vanuit psalm 110 vers 3'.

Ontwerp door CVM producties