15-12-2016 NIEUWSBRIEF Uitgeverij Jeruzalem of Rome nr. 3, 2016/2017
Deze laatste Nieuwsbrief bevat een heel belangrijke boodschap. Hij is prachtig geïllustreerd door Deborah van Arragon. (zie: www.darragon.weebly.com)
Hieronder leest u wat de doelgroep is. In eerste instantie zal deze, mede gezien de doelgroep, vooral via persoonlijke contacten verspreid worden. Wanneer u of jij denkt dat deze Nieuwsbrief iets voor u of jou is, bestel hem dan via j.den.admirant@ziggo.nl of via marthadane@hotmail.com. Graag volledige naam en adres opgeven. Wij sturen u zo snel mogelijk gratis het gewenste aantal toe. 
N.B. Wij dragen er zorg voor dat elk exemplaar ( er zijn er 3.000 gedrukt) daar terecht komt waar hij gelezen en ter harte genomen wordt.

Doel van de boodschap van deze Nieuwsbrief
Deze 3e Nieuwsbrief van de Uitgeverij Jeruzalem of Rome is geen Evangelisatieboodschap. Wij hopen zeker ook een boodschap gericht aan ons hele volk te publiceren. Deze boodschap is echter allereerst bestemd voor de ‘wijze maagden’, om hen aan te moedigen, zodat zij niet tot dwaasheid vervallen en tenslotte toch de boot missen richting het koninkrijk van de Messias! Tegelijk is het onze vurige wens dat de ‘dwaze maagden’ door deze boodschap op de valreep alsnog wijs worden en straks niet ontbreken in de Feeststoet naar Sion!
Jan den Admirant, mede namens onze vertegenwoordigster, Martha ten Bosch-Dane.

03-02-2017 3 actuele studies toegevoegd
Klik in het menu op 'boodschap' om 3 nieuw toegevoegde studies te bekijken.

29-01-2017 De oer-protestantse visie op de Antichrist
Hoe kwamen de protestanten er in de 16e eeuw toe om het pausdom als de antichrist  en Rome als de hoe van Babylon te bestempelen? Lees meer
In dit verband bevelen we ook deze video bij u aan over Babylonische kenmerken in de kerk: https://www.youtube.com/watch?v=wWEznpaBPuo 

12-01-2017 Actuele studie met het oog op ontwikkelingen Israël
Vorig jaar was er die terroristische aanval in Parijs (gevolgd door Brussel). Al gauw waren er geluiden: het is de schuld van de ‘bezetting’ van Israël door de Joden. Inmiddels was het gevolg dat duizenden Franse Joden zich in Israël vestigden. 
De geplande bijeenkomst, zondag 15 januari 2017, waarbij 70 volken de lastige steen Jeruzalem heffen en besluiten willen nemen over land dat aan de God van Israël toebehoort –je moet maar durven!- is nog niet achter de rug. Dat Parijs gekozen is, geeft te denken. Het is de bakermat van de Franse Revolutie. Van hieruit baande zich het God-loze denken als een rivier een weg door Europa en de wereld. 
Het volgende artikel is de achtste studie, die vanuit een aantal kernwoorden van de Hebreeuwse Bijbel, per letter, de fundamentele boodschap van Gods Woord doorgeeft. Deze studie is gegroeid tijdens de lessen Bijbels Hebreeuws. Zowel met het oog op die bewuste bijeenkomst in Parijs, rond de kwestie Israël en de ‘Palestijnen’ als met het oog op vele andere ontwikkelingen, zal deze studie zijn actualiteit voorlopig behouden. Lees verder. Klik hier voor de Engelse versie.

03-01-2017 Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen!
De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. Vanuit Openbaring 13 wordt de door en door reformatorische visie op de Antichrist die eeuwenlang aanvaard is, weergegeven. Luister de boodschap hier.

12-12-2016 Nieuwe artikelen toegevoegd!
Onder het kopje 'Boodschap', zijn 3 nieuwe artikelen toegevoegd over 'Chanoeka', 'Laat de kinderen tot mij komen' en '25 jaar geleden, de profetische reis naar Rome'. 

05-12-2016 Agenda bijgewerkt

De agenda is weer helemaal bijgewerkt, met data van allerlei bijeenkomsten in 2017. Kijk onder het kopje: 'agenda'.

05-12-2016 Bijbels Hebreeuws 2017
Bekijk hier de informatie over de cursussen Bijbels Hebreeuws: 
Karakter van de lessen Bijbelse Hebreeuws
Data Bijbels Hebreeuws en open avonden Rijssen

Ontwerp door CVM producties