programma Israëlbijeenkomsten in Doornspijk, woensdag 27 juni 2018.

15.00 u. opening en tijd van aanbidding.

15.30-16.15 u. Verslag van de hoofdzaken van het bezoek aan Papua en Indonesië en de boodschap die daaruit voortvloeit voor Nederland. Gebed voor enkele zaken rond Papua/Indonesië en Holland  (Jan den Admirant)

16.15-17.00 u.: Getuigenis van Broeder Simon vanuit het zendingsveld in Myanmar

17.00-17.45 uur: Waar ligt de pijn bij de Molukken in ons land, en wat zijn de eerste stappen op weg naar verzoening/herstel? Voorbereidende toespraak van Patih Talapessy, vertegenwoordiger van Maluku voor Israël , samen met zr. Ine Knoop, zendelinge in Papua/Myanmar (St. Het Mosterdzaadje). Aansluitend gebed voor de door hen aangegeven gebedspunten.

17.45-18.30 uur : pauze. Koffie/thee, en meegebracht lunchpakket.

18.30-19.00 uur: Enkele praktische aanwijzingen hoe wij in Nederland hebben op te staan voor Israël (Jan den Admirant)

19.00-19.30 uur: 'Uw volk is mijn volk', toewijding en 'uw God is mijn God', aanbidding.

                          Vrijwillig offer voor de conferentieo.l.v. Rev, Marthen Su  met de leiders in Maluku (Ambon)  die in oktober staat gepland.

19.30. afsluiting

 

20.00 uur-20.00 uur. Lezing door ds. Jan den Admirant over het thema:

'Wat zijn de obstakels in Nederland voor een doorbraak van het Koninkrijk Gods?'

20.00-20.15 uur, vragenbeantwoording en afsluitende gebedstijd.

Er is een collecte voor de voortgang van deze maandelijkse Israëlsamenkomsten op woensdagavond. (zie agenda website www.jeruzalemofrome.nl

 

Om alles zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, vragen wij u dit keer (wat het middagprogramma betreft) op te geven met hoeveel personen u namens welke gemeente hoopt aanwezig te zijn. 
Opgeven kan door een briefje te sturen naar:

J. den Admirant
Vondelstraat 18
7901 HR Hoogeveen

of door een email te sturen naar j.den.admirant@ziggo.nl, of door te bellen naar 06-40872316.