Nieuws

Nieuw boekje!: Operatie Nederland

Ten aanzien van het boekje Operatie Nederland dat door velen al besteld is, heb ik dit verlangen, dat ik als een gebed hier verwoord:

'God van Israël, één van de vijf steentjes in de herderstas van David was genoeg om Goliath te vellen. Wil dit boekje als zo'n steentje gebruiken, opdat de ene antimacht na de andere mag vallen, de tegenstand gebroken wordt en Uw Naam, al te lang door de slijk gesleurd, weer publiekelijk, te midden van Koningshuis, regering, gemeente van Christus en volk geërd en geprezen wordt. In Jezus' Naam. AMEN'. 
 
Jan den Admirant

Het boek kunt u bestellen via de gegevens in de folder hieronder. (Dus nog even niet via onze webshop)

Jan den Admirant Operatie Nederland Flyer A5

Artikelen Pesach

Ten behoeve van hen die Pesach vieren, wellicht in huiselijke kring, zijn hieronder twee rijke artikelen te lezen:
Pesach en het Lam Jezus - handreiking voor thuis
Sedermaaltijd in het licht van het koninkrijk van de Messias

Belangrijke boodschap Poerim

Aan allen die zich verantwoordelijk weten voor het geestelijke, morele en fysieke welzijn van ons volk

Donderdag 17 maart a.s. is het Purim. Dan herdenkt het Joodse volk de wonderbaarlijke redding van Godswege , toen het plan was gesmeed, alle Joden in het hele Perzische rijk uit te roeien. Tegen een 'wet van Meden en Perzen' valt niet te tornen. Maar Mordechai, de Joodse neef van koningin Esther, rekende met God! Hij was er zeker van -zei hij tegen Esther- dat als zij van haar positie geen gebruik maakte om voor het Joodse volk op te komen, God wel een ander kanaal zou vinden Zijn volk te redden. Maar...dan zou het met haar en haar familie wel eens heel slecht kunnen aflopen. Esther 4:14!
Gode zij dank wordt er aan alle kanten aan Joden hulp geboden om thuis te komen. Juist nu, tijdens de oorlog tegen Oekraine. Er is opgemerkt: de Eerste Wereldoorlog maakte het land klaar voor het volk (Israël), de Tweede Wereldoorlog maakte het volk klaar voor het land. Zal een Derde Wereldoorlog Israël klaar maken voor haar Messias? Zacharia 12:10-14, de belofte van de uitstorting van de Geest over 'het huis van David en de inwoners van Jeruzalem' heeft als direct gevolg:

'Zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben'.

Deze belofte staat midden tussen de profetie over de belegering van Jeruzalem en het oordeel over de volken die tegen Jeruzalem optrekken (Zach. 12:1-9 en Zach. 14:1-15).
Intussen moeten we ook in Nederland op onze qui-vive zijn. Zowel ten aanzien van Rusland en de Oekraine, als ten aanzien van de zaken die onderhuids hier gebeuren!
Er ligt een getuigenis klaar, getiteld: 'De God van Israël laat Zich niet het zwijgen opleggen!' Er zijn reeds een paar besturen van gemeentes bezig, te bezien of zij zich met dit getuigenis zullen verbinden. Komende week hoop ik dit getuigenis mondeling vast te leggen in een samenkomst en dit te verspreiden.
Het zou geweldig zijn als in de week van Purim (17 maart) en de dagen eraan voorafgaande (tijdens de lokale verkiezingen dus!) , op enkele plaatsen in ons land dit getuigenis kan worden doorgegeven, met gelegenheid tot vragen stellen ter opheldering.
Moge deze mail velen motiveren om het komende getuigenis dat ook gekopieerd gaat worden te helpen verspreiden.

Van harte Gods zegen!

Jan den Admirant , dienaar van 'het Evangelie van het koninkrijk'.

Lees het getuigenis hier

Zoeken