Welkom!

Uitgeverij Jeruzalem of Rome
Welkom op de website van Uitgeverij Jeruzalem of Rome. Op deze website kunt u boeken bestellen van Bijbelleraar Ds. Jan den Admirant. Kijk onder het kopje 'boeken bestellen' voor meer informatie of ga naar onze 'webwinkel' om een bestelling te doen. 

U kunt ook verschillende studies en preken downloaden. We verwijzen u graag door naar de database met lezingen van Ds. Jan den Admirant over o.a. Israël. Op de websites van onderstaande gemeentes waar Ds. Jan den Admirant spreekt, staan ook opnamen van zijn preken die u kunt beluisteren:

Messiaanse Gemeente Gouda
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Messiaanse Gemeente Oude Tonge

14-01-2021 - NIEUW BOEK: Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

Aan allen die tijdens deze pandemie verlangen, de stem van God te verstaan!

Het gonst van de geluiden, sinds ons land begin maart 2020 met de coronacrisis te maken kreeg. Stemmen die zoeken naar een antwoord, een oplossing. Soms bedoeld als bemoediging, vaak ook als tegengeluid. Velen volgen trouw de voorschiften, vooral uit angst, met het virus besmet te worden. Anderen verheffen hun stem, en hun geluid klinkt heel vaak rebels. Je vraagt je soms vertwijfeld af: kunnen de media en de mensen nog ergens anders over praten? Zijn er niet problemen, die veel en veel dieper liggen?

Wat voor een christen veel belangrijker is, en alles beslissend: waar is God? Spreekt Hij, dwars door deze pandemie heen, terwijl de massa, ook onder de christenen, daaraan voorbij dreigt te gaan? Omdat men zo onder de indruk is van zijn eigen mening, dat Gods stem versmoord wordt? Wat een genade, dat God spreekt, ook vandaag! Dwars door allerlei rampen en gerichten heen! In het boek 'Hoor de stem van God in de corona crisis!' gaat de schrijver, drs. M.D. Geuze, heel rustig en secuur te werk. Tientallen jaren vertrouwd als hij is met het ontvouwen van Gods Woord op een begrijpelijke manier, toont ds. Geuze zich ook in dit boek een echte herder en leraar, met een profetische blik. In het eerste en grootste deel van het boek gaat hij in eenendertig hoofdstukken(geschikt voor een maand als dagboek te gebruiken!) vanaf het begin tot het eind van de Bijbel de rampen bij langs die Gods volk Israël en ook de gemeente van Christus getroffen hebben. Het is zeker als Bijbelstudie goed bruikbaar. Tegelijk roepen al die geschiedenissen waarin de God van Israël in genade en oordeel spreekt ons tot de orde. Hebben wij de Bijbel niet gekortwiekt, en gemakshalve een heel stuk van de Bijbel dat in onze kraam niet te pas komt, maar gewoon gelaten voor wat het is? Zonder onze winst er mee te doen? Zou dit misschien een oorzaak kunnen zijn, dat ook veel mensen die zich christen noemen, geen raad weten met deze pandemie? Eenvoudigweg omdat het spreken en handelen van de God van Israël geen plaats heeft in hun denken?

Daarom kan het alleen maar een verademing zijn, maar ook een wekroep, om dit boek aan te schaffen en te lezen! In het tweede deel treffen wij twee profetische boodschappen aan, in deze corona crisis ontstaan. Eén van de theoloog-socioloog dr.Clifford Hill, die al meer dan veertig jaar in Engeland een profetische bediening heeft. De andere boodschap ontving de schrijver van dit boek, ds. M.D. Geuze.

Persoonlijk ken ik ds. Geuze al bijna vijftig jaar. Omdat hij -door genade!- een man van gebed is, die intens luistert naar Gods stem in Zijn Woord, kan ik dit boek Hoor de stem van God in de coronacrisis! dan ook alleen maar warm aanbevelen. De sprekende omslag, met toelichting, is ontworpen door een neef van de schrijver, Jairo, www.bureaujairo.nl

Hoor de stem van God in de corona crisis! is heel goed bruikbaar voor je persoonlijke geloofsopbouw, om te lezen en te bespreken in gezinsverband, Bijbelkring. Of in de Godsdienstles op school!
Niemand leze het alleen maar om het gelezen te hebben en er zijn of haar zegje over te kunnen doen. Het boek wil helpen Gods stem beter te verstaan. Ook andere boeken van ds. Geuze kunnen u daarbij goede diensten bewijzen.

Het boek verschijnt in de loop van februari 2021.
U kunt het nu al bestellen. De winkelprijs is: € 6,95. Het boek telt 128 pagina's in A 5 formaat.
Wanneer u € 10,00 (incl. porto) overmaakt op
IBAN Uitgeverij: NL05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome, onder vermelding van
uw volledige postadresen 'boek ds. Geuze'.
ontvangt u dit boek zo spoedig mogelijk na verschijnen thuis!
Gemakkelijker kunnen wij het u niet maken!

Wij wensen u als lezer veel zegen bij het mediterend en biddend lezen van dit boek.

Uitgeverij Jeruzalem of Rome

LET OP!:
 Zodra u dit boek (of een ander boek) via de webwinkel besteld heeft, en daarbij een automatische voorlopige nota ontvangt, wacht dan even met betalen. Wij sturen u z.s.m. na ontvangst een aangepaste nota per mail die enigszins kan afwijken van de voorlopige nota. Zodra uw betaling van Hoor de stem van God in de corona crisis! binnen is, wordt u op een lijst geplaatst, en ontvangt u het boek z.s.m. na verschijning.29-09-2020 - Nieuwe Israëlstudies op woensdagavonden!

Op de woensdagavonden 30 september, 28 oktober en 25 november worden te Doornspijk de Israëlstudies voortgezet, nu onder leiding van ds. J. den Admirant (Hoogeveen), dhr. B. Spruijt (Tollebeek) en ds. W. ten Voorde (Nunspeet).


Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

Na de vele gegeven Israëlstudies door ds. J. den Admirant zijn we verheugd dat wij het jaar 2020 hopen af te sluiten met weer drie Israëlstudie-avonden. De laatste twee lezingen zullen verzorgd worden door ds. W. ten Voorde en dhr. B. Spruijt. Het verdient aanbeveling het door ds. den Admirant geschreven boek: “De Herder en de tempel” te lezen, eventueel te bestellen via onderstaande website of telefonisch.

Het motief tot de keuze van de thema’s?
Wij kunnen Israël en ook ons eigen volk alleen tot zegen zijn, als wij ons laten gezeggen door Gods Woord. Wij hopen deze avonden meer tijd te besteden aan gebed voor Israël en ons volk

Hoofdthema: 
“God herstelt de kloof tussen de gelovige voorvaders en hun afvallige kinderen”

1e studie: woensdag 30 september 2020 Thema: De kloof tussen voorvaders en kinderen wordt hersteld, maar hoe?
De huidige generatie staat mijlenver af van het geloof van Israëls vaderen. In de toespraak wordt op onderzoek uitgegaan naar wat de vier bijzondere kenmerken zijn van het hart van de voorvaders. Een antwoord wordt gezocht in Gods Woord naar het herstel. Hoe wordt het hart van de vaders weer terug geplant in het hart van de kinderen?

2e studie: woensdag 28 oktober 2020 Thema: Zult U ons niet weer doen herleven? 
Al zo'n vijftig jaar heeft ds. ten Voorde zich verdiept in de geschiedenis van de opwekkingen. In het algemeen weet men binnen de christenheid weinig of niets af van wat een opwekking eigenlijk inhoudt. Het verlangen ernaar moet gewekt worden. Een belangrijk middel daartoe is het in herinnering brengen van de grote daden van God in de geschiedenis van de opwekking. Het zal de eerste keer niet zijn, dat het horen van wat God op een andere plaats in de wereld deed, gevolgen had voor een stad, streek of land dat daar kennis van nam en daardoor werd aangemoedigd, te smeken om Gods Geest.

3e studie: woensdag 25 november 2020 Thema: Zie, Ik zal wat nieuws maken...
Br. Bart Spruijt werkte jarenlang vanuit Jeugd met een Opdracht, later (ook nu) in het kader van de Stichting ‘Agrinas’, waar hij allerlei ontwikkelingswerk onder boeren steunt in diverse delen van de wereld. Hij woonde enkele jaren met zijn gezin in Albanië en daarvoor langere tijd in Indonesië waar hij in 1981 tot geloof kwam. Bart heeft een brede en rijke visie, zowel op heel Israël als ook op Nederland. Wij zijn heel benieuwd wat God door hem te zeggen heeft over het nieuwe dat Hij, Israëls God, gaat doen...ook onder ons!


U bent (weer) van harte welkom namens de Evangeliegemeente “Oase” aan de Oude kerkweg 88 Doornspijk. Aanvang: 20.00 u. Zaal open en koffie 19.30 u. Er wordt een collecte gehouden. Info? www.jandenadmirant.nl 0528-220993
G.K.Verbaan. 0525-651088


01-09-2020 - Nieuw boekje!

Hierbij de omslag van het nieuwe boekje,Openbare Toegangscode tot het Messiaanse koninkrijk, dat op 29 juli verschenen is. Het sluit aan bij het in april verschenen boekje, Nederlands grootste ommekeer.Het heeft ca. 40 pagina's. Het gaat, net als het vorige,€ 5,00 kosten exclusief porto (incl. porto € 8,00).Wanneer u twee of meer boekjes bestelt, betaalt u geen porto.Wanneer u een of meer boekjes wilt bestellen, kan dat door het bedrag over te maken op: NL 05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome.

Ik ben heel dankbaar dat mijn Zender, de Heere Jezus, mij de kracht en wijsheid gaf, deze indringende boodschap, die tot ons hele volk gericht is, op te stellen en uit te geven.
uw Jan den Admirant.